Onderhoud mechanische ventilatie

Uit de diverse onderzoeken is gebleken dat de mechanische (balans) ventilatie in een woonhuis na drie jaar nog maar een rendement heeft van 60 %.
Door de hoeveelheid stof die in de kanalen en de afzuigunit blijft zitten, gaat het rendement snel achteruit. Het stof in de ventilatiekanalen kunnen bacteriën en ziektekiemen bevatten.

Door die verontreinigde lucht met micro-organismen komen veel allergische reacties en ademhalingsproblemen voor (het is een broedplaats voor bacteriën met ideale temperatuur).
Regelmatig de mechanische ventilatie reinigen kan gezondheidsklachten voorkomen.

Ook kunnen er ,doordat het rendement van de mechanische ventilatie omlaag gaat, in de badkamer, keuken en/of toilet vochtproblemen ontstaan .

Tijdens onderhoud door ventilatieplan wordt rekening gehouden met het volgende:
- Ventilatiebox inwendig schoonmaken.
- Ventielen in het plafond reinigen.
- Voor goed onderhoud moeten eens in de 3 jaar ook de kanalen inwendig gereinigd worden.
Vervuild kanaal
Hiernaast ziet u een foto van een mv kanaal van een woning
waar 6 jaar lang geen onderhoud aan is gepleegd.
Dit kanaal is een uitstekende broedplaats voor bacteriën en
ziektekiemen aangezien de temperatuur hier gemiddeld 20 gr is.


Schoon kanaal Hiernaast ziet u een foto van hetzelfde mv kanaal, nadat deze is
schoongemaakt.
U ziet dat alle stof resten en dergelijke zijn verwijderd.
Indien uw binnenklimaat belangrijk is voor u, wordt er
geadviseerd om de kanalen 1x per 3 jaar te laten reinigen.